Velkommen til SACHSE Learning. Det er vores mål, at juraen skal være tilgængelig for alle uanset baggrund – og vi hjælper derfor vores kunder med at optimere deres sprog, struktur og opgaveteknik, så de kan udnytte deres fulde juridiske potentiale og opnå flotte resultater! Vi vil også meget gerne hjælpe dig med at yde dit absolut bedste og ser frem til at høre fra dig!
Mathias Sachse Skrubbeltrang, stifter og underviser

SACHSE Learning ApS kan tilbyde privatundervisning til studerende på den juridiske bacheloruddannelse i følgende fag:

Formueretlige fag
– Erstatning og kontrakt
– Obligationsret
– Tingsret
– Sikkerheds- og kreditorrettigheder

Andre fag:
– Retssystemet og juridisk metode
– Strafferet
– Familie- og arveret
– International Law (folkeret)
– Forfatningsret