Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger
I forbindelse med dit køb hos SACHSE Learning ApS har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Oplysningerne bliver slettet, når du i en periode på 3 år ikke har foretaget nogen køb hos SACHSE Learning ApS eller på et tidligere tidspunkt, hvis du anmoder herom.

 

Datasikkerhed
Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender regnskabs- og bogføringssystemet Dinero Regnskab til behandling af dine oplysninger, betalinger og til håndtering af dine køb. Vi har indgået en databehandleraftaler med denne databehandler, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Dinero Regnskab har oplyst, at de anvender en række underdatabehandlere, som er beskrevet på http://dinero.dk/sikkerhed/underleverandoerer/. Dinero Regnskab har oplyst, at de har indgået de fornødne databehandleraftaler med deres underdatabehandlere.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

SACHSE Learning ApS
CVR-nr. 36960361
Hulgårdsvej 122, 2. TH.
2400 København NV
Tlf.: 2258 8075
E-mail: mathias@sachse.me

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over SACHSE Learning ApS’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28, 5. sal, 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.